• 026 - 202 204 5
  • info@powerassist.nl
 
Ambulancezorg Nederland

Ambulancezorg Nederland verbindt alle Nederlandse ambulanceregio's en is dé vertegenwoordiger van de sector ambulancezorg in het maatschappelijk verkeer met overheden, organisaties en instanties. Binnen en buiten de ambulancezorg.

Voor Ambulancezorg Nederland ontwikkelden wij een informatieve website en daarnaast een digitaal 'medische verrichtingen'-handboek dat op ieder apparaat toegankelijk is.

Dit project is gerealiseerd in samenwerking met Studio Lakmoes.