Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder depotnummer 53414489. Je dient in het bezit te zijn van software om .PDF-bestanden te openen, zoals Adobe Reader.